Неврологічне відділення

Марцинкевич Олександр Олександрович

Завідувач відділення

кандидат медичних наук категорія вища Експерт УОЗ зі спеціальності «Неврологія [...]

Лушнікова Олена Володимирівна

сестра медична старша

вища категорія [...]

Профілююча патологія нашого відділення – порушення мозкового кровообігу, але характер патології, що діагностується і лікується у неврологічному відділенні (безпосередньо невропатологами або в поєднанні з іншими спеціалістами) представлений широким колом захворювань.

За роки існування відділення накопичено значний досвід у діагностиці та лікуванні як розповсюджених, так і рідких захворювань нервової системи.

Крім стандартних загально-клінічних методів в обстеженні неврологічних хворих використовуються такі методи як:

– Комп’ютерна томографія головного мозку (в стандартному режимі та з контрастуванням), придаточних пазух носа, вертебральних структур та спинномозкового каналу;
– Магнітно-резонансна томографія головного мозку (в стандартному режимі та з контрастуванням), різних відділів хребта та спинного мозку;
– Електронейроміографія;
– Електроенцефалографія;
– Ехоенцефалографія;
– Реоенцефалографія;
– Доплерографічне обстеження екстра– та інтракраніальних судин;
– Діагностична люмбальна пункція та лікворо-динамічні проби;
– Мієлографія;
– Рентгенологічні обстеження різних відділів хребта;
– Імунологічні дослідження крові та ліквору;
– Обстеження спинномозкової рідини на антитіла до інфекційних агентів (в тому числі вірусних);
– Полімеразно-ланцюгова реакція до вірусів (кров або спинномозкова рідина);
– Інші бактеріологічні та вірусологічні методики.

Основними критеріями відбору хворих для лікування в неврологічному відділенні обласної лікарні є: діагностично або лікувально складні випадки, некоректна діагностика або недостатня ефективність лікування на попередніх етапах надання медичної допомоги.

Біля 25% наших хворих потребують інтенсивної терапії. У неврологічному відділенні щорічно лікується понад 60% хворих із судинною патологією центральної нервової системи, з яких 16-18% – з гострими порушеннями мозкового кровообігу, понад 18% – з транзиторними ішемічними атаками. Водночас, у відділенні щорічно лікується 7-8% хворих на важкі форми запальних захворювань нервової системи, демієлінізуючі хвороби.

Важливе місце в роботі лікарів відділення займає профілактична робота: освіта наших пацієнтів відносно їх хвороби, заходів, що необхідні аби запобігти її прогресування, загострень або ускладнень, роз’яснення факторів ризику виникнення тих чи інших захворювань або їх небажаних наслідків, надаються рекомендації відносно амбулаторного спостереження та лікування, збереження свого здоров’я після виписки
із стаціонару.

Враховуючи те, що значна частина наших пацієнтів – хворі на цереброваскулярну хворобу, що часто пов’язана з артеріальною гіпертензією, особлива увага приділяється підбору ефективної гіпотензивної терапії, лікуванню супутньої кардіальної патології та роз’ясненню необхідності постійного прийму відповідних медикаментів та контролю в амбулаторних умовах.

Важливою групою пацієнтів є хворі з демієлінізуючими захворюваннями нервової системи. Нами застосовуються та розроблюються оптимальні схеми лікування загострень демієлінізуючих захворювань, з використанням найсучасніших методів, надаються рекомендації про необхідні заходи в період ремісії.

Значна частина наших пацієнтів потребує спостереження, періодичного або постійного амбулаторного лікування і перебуває під динамічним консультативним наглядом невропатологів обласної лікарні (поліклініки та стаціонару). Ми вважаємо, що лише динамічний нагляд пацієнтів, корекція лікування при необхідності та профілактика може досягти тривалих і задовільних результатів, тому наша допомога не закінчується днем виписки із стаціонару.

Фактичне навантаження лікарів перевищує планове, тому ми просимо наших пацієнтів, або тих хто хотів би звернутись до нас за допомогою, попередньо домовлятись з завідувачем відділення або з конкретними лікарями про дні та години візиту або госпіталізації, для того щоб це було максимально зручно як для наших пацієнтів, так і їх лікарів.

Чобітько Лілія Валеріївна

лікар-невропатолог

спеціалізація «Неврологія» Пріорітетний напрямок-діагностика, лікування генети [...]

Карета Сергій Олександрович

лікар — невропатолог

Кандидат медичних наук категорія вища Спеціалізується на групі демієлінізуючи [...]

Петрик Ольга Володимирівна

лікар-невропатолог

спеціалізація «Неврологія» друга категорія Пріорітетний напрямок - діагностика, [...]

Гущенко Людмила Петрівна

лікар-невропатолог

категорія вища Спеціалізується на реабілітації пацієнтів, що перенесли інсульт [...]

Дроботов Дмитро Олександрович

лікар-невропатолог

спеціалізація «Неврологія», преша категорія Пріорітетний напрямок - діагности [...]

Сергєєв Сергій Вікторович

лікар — невропатолог

категорія вища спеціалізується на групі нервово-дегенеративних захворювань, Хв [...]

Романюк Юліана Ярославівна

лікар-невропатолог

спеціалізація «Неврологія», перша категорія Пріорітетний напрямок - клінічна ве [...]

Дейкун Тетяна Миколаївна

лікар-невропатолог

спеціалізація «Неврологія», перша категорія Пріорітетний напрямок - діагностик [...]

Лобова Олена Анатолівна

лікар — невропатолог

категорія вища спеціалізується на лікуванні Головного болю [...]