Відділення інтервенційної кардіології

Філіппов Ігор Юрійович

завідувач відділенням

Дорошенко Оксана Михайлівна

сестра медична старша

вища категорія [...]

Відділення інтервенційної кардіології (рентгенохірургічний блок) обладнане сучасною рентгенангіографічною системою Philips Allura Centron, яка дозволяє проводити всі без винятку ангіографічні дослідження та втручання. Зокрема у відділенні проводиться діагностика та лікування гострого коронарного синдрому, стабільної ішемічної хвороби серця, порушення провідності серця, що потребує імплантації штучних водіїв ритму.

Перелікдіагностичних методик, щозастосовуються у відділенні:

 • Селективна ангіографія коронарних артерій (коронарографія);
 • Селективна ангіографія сонних та хребцевих артерій;
 • Селективна та неселективна ангіографія ниркових артерій;
 • Аортографія
 • Селективна ангіографія артерій верхніх та нижніх кінцівок;
 • Селективна ангіографія легеневої артерії (ангіопульмонографія);
 • Селективна ангіографія артерій черевної порожнини;
 • Селективна ангіографія верхньої та нижньої порожнистих вен (каваграфія);
 • Селективна ангіографія вен верхньої та нижньої кінцівок;

Перелікендоваскулярнихвтручань, щовиконуються у відділенні: 

 • Ангіопластика та стентування коронарних артерій;
 • Ангіопластика та стентування ниркових артерій ;
 • Ангіопластика та стентування артерій верхніх та нижніх кінцівок;
 • Імплантація кава-фільтрів;
 • Імплантація двокамерних та однокамерних штучних водіїв ритму серця;

Імплантація кардіовертер-дефібриляторів та пристроїв для ресинхронізуючої терапії

Гайович Михайло Петрович

лікар-рентгенолог

І категорії [...]

Соболь Андрій Володимирович

лікар-кардіолог